Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. predstavuje ambicióznu spoločnosť tvorenú mladým a napriek tomu skúseným tímom ľudí, ktorá bola založená na účely organizácie a realizácie dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZODD“). Realizácia výkonu záložného práva v zmysle ZODD a činnosti spojené s týmto procesom predstavuje hlavný predmet činnosti spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť neposkytujeme služby ,,klasickej“ realitnej kancelárie, ale zameriavame sa výlučne na proces prípravy a úspešnej realizácie dobrovoľných dražieb s cieľom dosiahnuť najvyššie možné uspokojenie pohľadávky záložného veriteľa s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu.

Individuálny prístup
Ku každému klientovi pristupujeme s osobitnou starostlivosťou na jeho požiadavky a potreby.
Náš tím ľudí tvoria
skúsení odborníci z praxe v oblasti dobrovoľných dražieb, konkurzných konaní, realitnej činnosti a vymáhania pohľadávok. Na základe našich skúseností môžeme potvrdiť, že aj zdanlivo neriešiteľný problém má svoje riešenie.
Služby
Efektivita, rýchlosť, zákonnosť a diskrétnosť sú pre služby, ktoré poskytujeme našim klientom samozrejmosťou.